• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>
 • 开发商信息查询
  营业执照注册号: 91441302MA548GPB66
  名称: 惠州慧通置业有限公司
  地址: 惠州市惠城区江北文昌一路11号铂金府华贸大厦3号楼1单元16层02号
  注册资本: 1020.41 万元 法定代表人: 刘健华
  经营范围: 房地产开发、投资:项目投资;实业投资;工程项目管理;建筑工程;工程勘察;工程设计;新能源技术开发与应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
  注册地址: 惠州市惠城区江北文昌一路11号铂金府华贸大厦3号楼1单元16层02号
  批准日期: 2020-07-17 最近年检情况: \
  联系电话: 0752-2285088 传真号码: 0752-2285088
  邮政编码: 电子邮箱: \
  企业网址: 企业类型: 有限责任公司
  备注:
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>