• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>
 • 开发商信息
  营业执照注册号: 91441300665006503B
  名称: 惠州市华兴房地产开发有限公司
  地址: 惠州市江北26号小区新湖1路1号华润广场2层01号
  注册资本: 5000 万元 法定代表人: 林金炼
  经营范围: 房地产开发、房产中介、物业管理、室内装饰工程、园林绿化工程; 国内贸易(法律、法规禁止经营的项目不得经营,法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营; 不含仓库、商场经营。
  注册地址: 惠州市江北26号小区新湖1路1号华润广场2层01号
  批准日期: 2007-08-06 最近年检情况:
  联系电话: 0752-2896555 传真号码: 0752-7812513
  邮政编码: 电子邮箱:
  企业网址: 企业类型: 有限责任公司
  备注:
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>