• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>
 • 预售许可证号: 001-441302-2021-00128-8
  开发企业名称 惠州市润田房地产开发有限公司 开发商资质证书 粤(惠)房开证字第4000115号 备注
  项目名称 江茂华府1区 项目座落 惠州市惠城区小金口街道办事处小金河大道66号
  预售房屋建筑面积 32997.93 平方米 319 套 土地使用权证号及用途 粤(2020)惠州市不动产权 第0037776号
  /城镇住宅用地

  住宅 32051.36 平方米 304 套 预售房屋栋号及层数 2栋/17层、3栋/17层、4栋/17层
  商业用房 946.57 平方米 15 套 发证及各栋已建层数 17
  其它 0 平方米 0 套 预售房屋占用土地是否抵押
  预售款专用帐户 中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行 2008020529200101726
  中国建设银行股份有限公司惠州江北支行 44050171873500001372
  有效期:2021-09-23至2023-09-23
  发证机关: 惠州市惠城区住房和城乡建设局
  发证日期:2022-10-10
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>