• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>
 • 预售许可证号: 001-441302-2022-00069-1
  开发企业名称 惠州和汇置业有限公司 开发商资质证书 粤(惠)房开证字第5000501号 备注
  项目名称 铂钻花园 项目座落 惠州市惠城区马安镇安熙路1号
  预售房屋建筑面积 12346.96 平方米 113 套 土地使用权证号及用途 粤(2020)惠州市不动产权第0024129号
  /城镇住宅用地

  住宅 11942.32 平方米 104 套 预售房屋栋号及层数 22号楼/27层
  商业用房 404.64 平方米 9 套 发证及各栋已建层数 27层
  其它 0 平方米 0 套 预售房屋占用土地是否抵押
  预售款专用帐户 华夏银行股份有限公司惠州分行 17030000000029089
  中信银行股份有限公司惠州分行 8110901013201287113
  有效期:2022-10-11至2023-10-11
  发证机关: 惠州市惠城区住房和城乡建设局
  发证日期:2022-10-11
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>