• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>
 • 预售许可证号: 001-441302-2022-00080-X
  开发企业名称 惠州市南山家福实业有限公司 开发商资质证书 粤房开证字贰0810257 备注
  项目名称 恒和金谷公寓(三期) 项目座落 惠州市惠城区河南岸街道演达大道30-2号
  预售房屋建筑面积 17902.47 平方米 148 套 土地使用权证号及用途 粤(2021)惠州市不动产权第0131730、粤(2018)惠州市不动产权第0058889
  /城镇住宅用地

  住宅 16173.22 平方米 126 套 预售房屋栋号及层数 1栋/17层,2栋/17层
  商业用房 1729.25  平方米 22 套 发证及各栋已建层数 1栋/17层,2栋/17层
  其它 0 平方米 0 套 预售房屋占用土地是否抵押
  预售款专用帐户 珠海华润银行股份有限公司惠州分行211227318628400002
  有效期:2022-12-30至2023-12-30
  发证机关: 惠州市惠城区住房和城乡建设局
  发证日期:2022-12-30
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>