• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>
 • 预售许可证号: 001-441302-2022-00081-8
  开发企业名称 惠州市恒和房地产开发有限公司 开发商资质证书 粤(惠)房开证字第4000117号 备注
  项目名称 恒和金谷公寓(三期) 项目座落 惠州市惠城区河南岸街道演达大道30-2号
  预售房屋建筑面积 15061.64 平方米 135 套 土地使用权证号及用途 粤(2021)惠州市不动产权第0131727号、粤(2018)惠州市不动产权第0058888号
  /城镇住宅用地

  住宅 13879.85 平方米 120 套 预售房屋栋号及层数 3栋/26层,4栋/16层
  商业用房 1181.79 平方米 15 套 发证及各栋已建层数 3栋/26层,4栋/16层
  其它 0 平方米 0 套 预售房屋占用土地是否抵押
  预售款专用帐户 珠海华润银行股份有限公司惠州分行211227313773300002
  有效期:2022-12-30至2023-12-30
  发证机关: 惠州市惠城区住房和城乡建设局
  发证日期:2022-12-30
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>