• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>
 • 预售许可证号: 001-441302-2023-00002-7
  开发企业名称 惠州市轩逸实业有限公司 开发商资质证书 粤房开证字贰0810139 备注
  项目名称 德商悦府 项目座落 惠州市惠城区小金口街道金石一路7号 该项目为村企合作项目,3栋有返还村民房产(住宅4-18层所有房源及19层02、04、05号房;商业(01、02号)不准对外销售,房源没导入楼盘表。
  预售房屋建筑面积 19944.31 平方米 204 套 土地使用权证号及用途 粤(2020)惠州市不动产权第0095873号
  /城镇住宅用地

  住宅 19635.64 平方米 199 套 预售房屋栋号及层数 2栋/32层;3栋/32层
  商业用房 308.67 平方米 5 套 发证及各栋已建层数 2栋/25层;3栋/26层
  其它 0 平方米 0 套 预售房屋占用土地是否抵押
  预售款专用帐户 中国工商银行股份有限公司惠州江北支行 2008032729000403044
  中国建设银行股份有限公司惠州文昌路支行 44050171874109668668
  有效期:2023-02-07至2024-02-07
  发证机关: 惠州市惠城区住房和城乡建设局
  发证日期:2023-02-07
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>