• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>
 • 預售許可證號: 龍房預許(2022)4號
  開發企業名稱 惠州市嘉華慕騰房地產開發有限公司 開發商資質證書 粵(龍門)房開證字第5000088號 備注
  項目名稱 嘉華美泉谷花園 項目座落 龍門縣永漢鎮麻布水庫地段
  預售房屋建筑面積 15304.13 平方米 243 套 土地使用權證號及用途 粵(2019)龍門縣不動產權第0014103
  /0014104號
  /住宅用地

  住宅 15304.13 平方米  套 預售房屋棟號及層數 1號樓/15,10號樓/3,11號樓/3,12號樓/3,13號樓/3,14號樓/3,15號樓/3,16號樓/3,17號樓/3,20號樓/16
  商業用房 0.0 平方米  套 發證及各棟已建層數 1號樓/15,10-17號樓/3,20號樓/16
  其它 0.0 平方米  套 預售房屋占用土地是否抵押
  預售款專用帳戶 中國工商銀行股份有限公司龍門支行 2008025919200041219
  中國農業銀行股份有限公司龍門永漢支行 44248101040009449
  有效期:2022-08-02至2023-08-02
  發證機關: 龍門縣房產管理局
  發證日期:2022-08-02
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>