• <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>

 • 万科中交金枫花园(万科中交金域华府) 备案名:金枫花园

  公园地产 中小户型 教育社区 品牌房企
  最后更新时间:2023-01-09 09:49:18
  100人意向购买 报名团购
  报名团购
  日期 楼栋名称 预售证号 48893329 权属证号 总套数 总层数 26268001 销控表/备案价
  2022-06-24 第15栋 惠民之家001-441302-2022-00040-4 2467 208 27 查看
  2022-04-26 第17栋 惠民之家001-441302-2022-00021-X 36324791 115 27 查看
  2022-03-11 第14栋 惠民之家001-441302-2022-00008-4 9599 104 27 查看
  2021-11-12 第16栋 惠民之家001-441302-2021-00166-7 97281368 112 27 查看
  2021-09-03 第11栋 惠民之家001-441302-2021-00120-2 1815 114 27 查看
  2021-08-24 第12栋 惠民之家001-441302-2021-00113-0 95513560 114 27 查看
  2021-08-12 第10栋 惠民之家001-441302-2021-00110-6 5679 122 27 查看
  2021-08-05 第13栋 惠民之家001-441302-2021-00107-7 4560 262 27 查看
  2021-05-24 第22栋 惠城房预许(2021)063号 174 227 27 查看
  2021-04-30 第21栋 惠城房预许(2021)055号 42823711 259 27 查看
  2021-03-23 第5栋 惠民之家惠城房预许(2021)018号 6306 236 27 查看
  2021-03-05 第18栋 惠民之家惠城房预许(2021)009号 2081 112 28 查看
  2020-12-04 第4栋 惠民之家惠城房预许(2020)160号 59747395 131 27 查看
  2020-11-27 第19栋 惠民之家惠城房预许(2020)152号 6397 216 28 查看
  2020-11-27 第20栋 惠民之家惠城房预许(2020)152号 8189 135 28 查看
  我和少妇公交车上
 • <blockquote id="qooqq"><center id="qooqq"></center></blockquote>
 • <table id="qooqq"><noscript id="qooqq"></noscript></table>
 • <xmp id="qooqq"><table id="qooqq"></table>